EK Company s.r.o.

Povinná informace o finančním arbitrovi ČR

Klient má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu vzniklého z finanční služby Kanceláři finančního arbitra.

Adresa Legerova 69
110 00 Praha 1
www.finarbitr.cz
tel.: 257 042 070
ID datové schránky: qr9ab9x
email: arbitr@finarbitr.cz


The client has the right to submit proposal to solve the conflict incurred by the financial services to the Office of Financial Arbiter.

Address Legerova 69
110 00 Praha 1
www.finarbitr.cz
phone: 257 042 070
data mail box ID: qr9ab9x
email: arbitr@finarbitr.cz

http://smenarny-plzen.cz